Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 126 

 Forslag til lov om ændring af retsafgiftsloven og tinglysningsloven. 

 (Forhøjelse af afgiften på attester, udskrifter m.v. og fastsættelse af 

 afgift for elektroniske forespørgsler i tinglysningsregistrene). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 2/12 98     Till.A 3032 

 Lovf som fremsat       Till.A 3024 

 1.beh 4/12 98        FF   1965 

 Betænkning 10/12 98     Till.B 278 

 2.beh 15/12 98        FF   2425 

 3.beh 18/12 98        FF   2667 

 Lovf som vedt        Till.C 307 

 Lov nr 1019 af 23. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Jette Gottlieb (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven forhøjer afgifterne for attester, afskrifter, 

 udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af 

 retten eller Skibsregisteret, og afgifterne for 

 elektroniske opslag i tinglysningsregistrene. 

 Baggrund: 

 Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik det, at 

 forslaget var et led i aftalerne om finansloven for 1999. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 16 

 (DF, EL og FP).