Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 70 B 

 Forslag til lov om ændring af lov om personnavne. (Ændring af gebyrer for 

 udfærdigelse af navnebevis). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 3.beh 20/5 99        FF   6801 

 Lovf som vedt        Till.C 595 

 Lov nr 361 af 2. juni 1999. 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fritager for gebyr for udfærdigelse af navnebevis, 

 bl.a. for ændret efternavn i anledning af ægteskab indgået 

 i udlandet. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at der fra forskellig side 

 havde været rejst kritik af, at der skulle betales gebyr 

 for ændring af efternavn i anledning af ægteskab, som er 

 indgået i udlandet, da navneforandring kan ske gratis, hvis 

 ægteskabet er indgået her i landet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.