Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 76 

 Forslag til lov om ændring af lov om svangerskabsafbrydelse. (Sene 

 provokerede aborter). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 27/10 99     Till.A 1830 

 Lovf som fremsat       Till.A 1818 

 1.beh 11/11 99        FF   910 

 Betænkning 2/5 2000     Till.B 631 

 2.beh 18/5 2000       FF   8238 

 3.beh 26/5 2000       FF   8743 

 Lovf som vedt        Till.C 838 

 Lov nr 430 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Dorte Bennedsen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Gitte 

 Seeberg (KF), Anne Baastrup (SF), Birthe Skaarup (DF), Yvonne Herløv 

 Andersen 

 (CD), Elisabeth Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL), Jann Sjursen (KRF) og 

 Tom Behnke (FRI). 

 Andre medlemmer: Ester Larsen (V). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven bestemmer, at der som udgangspunkt ikke kan gives 

 tilladelse til abort på levedygtige fostre efter 12. 

 svangerskabsuge. Det kan kun ske, hvis der er fare for, at 

 barnet på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse eller 

 sygdom i fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller 

 sjælelig lidelse, og kun hvis disse forhold med afgørende 

 vægt taler for, at der foretages abort. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var 

 fremsat som følge af den offentlige debat i anledning af 

 Det Etiske Råds rapport fra oktober 1997 om sene 

 provokerede aborter og Kristeligt Folkepartis 

 beslutningsforslag nr. B 69 fra folketingsåret 1998-99, jf. 

 omtalen i Årbog & Registre 1998-99 side xxx. Denne debat 

 var bl.a. aktualiseret som følge af udviklingen i de 

 lægevidenskabelige muligheder for at redde tidligt fødte 

 børn. I princippet ville der efter de hidtil gældende 

 regler kunne foretages abort af fostre, der kunne have 

 været reddet, hvis de på tidspunktet for indgrebet var 

 blevet født på naturlig måde. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (S, V, KF, SF, DF, RV, FRI og Frank 

 Dahlgaard (UP)) mod 15 (Tove Fergo (V), Birthe Rønn Hornbech (V), Ellen 

 Kristensen (V), Christian Mejdahl (V) og Anders Mølgaard (V), CD, EL og 

 KRF); 

 1 (Sandy Brinck (S)) stemte hverken for eller imod.