Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 86 

 Forslag til lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for 

 internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner. 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 3/11 99     Till.A 2376 

 Lovf som fremsat       Till.A 2359 

 1.beh 24/11 99        FF   1521 

 Betænkning 2/12 99      Till.B 109 

 2.beh 9/12 99        FF   2239 

 3.beh 10/12 99        FF   2339 

 Lovf som vedt        Till.C 127 

 Lov nr 940 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Sandy Brinck (S), Karen Rønde (V), Helge Adam Møller 

 (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Elisabeth Arnold (RV), Keld 

 Albrechtsen (EL), Jann Sjursen (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven gør det muligt at yde retshjælp til personer, der 

 fører en klagesag mod Danmark ved et internationalt 

 klageorgan som f.eks. Den Europæiske 

 Menneskerettighedsdomstol. 

 Baggrund: 

 I bemærkningerne henviste regeringen til de 

 menneskerettighedskonventioner, som Danmark har tiltrådt, 

 og hvortil der er knyttet et klageorgan, som enkeltpersoner 

 kan klage til. 

 Formålet med lovforslaget var at indføre en ordning, hvor 

 klagere kunne få godtgørelse fra statskassen til udgifter 

 til advokat og andre rimelige udgifter, der var nødvendige 

 for at føre klagesagen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.