Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 147 

 Forslag til lov om behandling af personoplysninger. 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 9/12 99     Till.A 4133 

 Lovf som fremsat       Till.A 3971 

 1.beh 19/1 2000       FF   3317 

 Betænkning 11/5 2000     Till.B 883 

 2.beh 18/5 2000       FF   8239 

 3.beh 26/5 2000       FF   8748 

 Lovf som vedt        Till.C 874 

 Lov nr 429 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Dorte Bennedsen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Gitte 

 Seeberg (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Ebbe Kalnæs (CD), 

 Dorit 

 Myltoft (RV), Søren Søndergaard (EL), Jann Sjursen (KRF) og Kim Behnke 

 (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF og Frank 

 Dahlgaard (UP)) mod 13 (DF, EL og FRI).