Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 245 

 Forslag til lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det 

 internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere 

 Jugoslavien. (Fuldbyrdelse i Danmark af tribunalets afgørelser). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 29/3 2000    Till.A 6696 

 Lovf som fremsat       Till.A 6688 

 1.beh 13/4 2000       FF   6630 

 Betænkning 11/5 2000     Till.B 983 

 2.beh 18/5 2000       FF   8239 

 3.beh 26/5 2000       FF   8754 

 Lovf som vedt        Till.C 1006 

 Lov nr 436 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Lotte Bundsgaard (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Helge 

 Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink 

 (CD), 

 Elisabeth Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL), Jann Sjursen (KRF) og Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven bemyndiger justitsministeren til at indgå en generel 

 aftale med Jugoslavien-tribunalet om, at domfældte fra 

 tribunalet kan overføres til afsoning her i landet. 

 Baggrund: 

 En generel aftale med Jugoslavien-tribunalet om 

 fuldbyrdelse af dets afgørelser her i landet ville bl.a. 

 indebære, at Danmark var bundet af varigheden af den straf, 

 som tribunalet havde idømt. Dette ville være uforeneligt 

 med den eksisterende lovgivning, idet det efter 

 omstændighederne kunne give adgang til en betydelig 

 formildelse af den straf, som tribunalet havde udmålt, og 

 derfor var en lovændring nødvendig. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (S, V, KF, SF, Klaus Kjær (DF), CD, 

 RV, EL, KRF, FRI og Frank Dahlgaard (UP)) mod 7 (DF).