Sagsforløb 2000/1 BF 72
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 72 

 Forslag til folketingsbeslutning om udlevering af grundloven til personer, 

 der opnår eller har udsigt til at opnå stemmeret til Folketinget, og om 

 anerkendelse af grundlovens værdier ved ansøgning om erhvervelse af dansk 

 indfødsret. 

 Af Jann Sjursen (KRF), Flemming Kofod-Svendsen (KRF), Ole M. Nielsen (KRF) 

 og Tove Videbæk (KRF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 13/12 2000    Till.A 3044 

 Forsl som fremsat      Till.A 3042 

 1.beh 25/1 01        FF   3680 

 Ordførere: (1.beh) Lars Kramer Mikkelsen (S), Erik Larsen (V), John Vinther 

 (KF), Knud Erik Hansen (SF), Poul Nødgaard (DF), Arne Melchior (CD), Inger 

 Marie Bruun-Vierø (RV), Helge Bo Jensen (EL), Jann Sjursen (KRF) og Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget (IFU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at tage 

 initiativ til, 

 - at personer med dansk indfødsret, der fyldte 18 år, og 

 personer, der søgte dansk indfødsret, skulle modtage et 

 eksemplar af grundloven, samt 

 - at personer, der søgte dansk indfødsret, skulle skrive 

 under på, at de anerkendte de grundlæggende værdier i det 

 danske samfund. 

 Baggrund: 

 Ifølge bemærkningerne havde beslutningsforslaget som 

 overordnet formål at motivere nye stemmeberettigede 

 personer til at sætte sig ind i de demokratiske 

 spilleregler og værdigrundlaget i Danmark. Desuden var det 

 hensigten med beslutningsforslaget at styrke integrationen 

 af nye statsborgere.