Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 132 

 Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v. 

 (Loft over rykkergebyrer m.v. i forbrugerforhold). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 13/12 2000    Till.A 3001 

 Lovf som fremsat       Till.A 2991 

 1.beh 25/1 01        FF   3654 

 Betænkning 22/5 01      Till.B 1615 

 2.beh 30/5 01        FF   9028 

 3.beh 1/6 01         FF   9251 

 Lovf som vedt        Till.C 962 

 Lov nr 462 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Per Kaalund (S), Knud Enggaard (V), Gitte Seeberg (KF), 

 Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Gunhild Husum 

 (RV), Frank Aaen (EL), Jann Sjursen (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fastsætter en maksimumgrænse på 100 kr. for hver 

 rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende 

 samme ydelse. Ligeledes fastsættes grænsen for inkassogebyr 

 til 100 kr. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget havde til 

 formål at fastsætte et generelt loft over rykkergebyrer 

 m.v. i forbrugerforhold og dermed at skabe en klarere 

 retsstilling på dette område. 

 Forbrugerombudsmanden udarbejdede i 1999 et udkast til 

 vejledning om principperne for erhvervsdrivendes 

 rykkerprocedurer over for forbrugere. Udkastet blev 

 forelagt for de berørte brancheorganisationer, men 

 Forbrugerombudsmanden undlod at udsende vejledningen, da 

 han ikke skønnede, at den ville blive fulgt af de 

 erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden havde i stedet 

 opfordret Justitsministeriet til, at der ved lovgivning 

 blev indført et loft over rykkergebyrer, idet der var megen 

 usikkerhed på området. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF, 

 Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 1 (Kim Behnke (UP)).