Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 210 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om social service. 

 (Ungdomskriminalitet). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 28/3 01     Till.A 6511 

 Lovf som fremsat       Till.A 6486 

 1.beh 17/4 01        FF   6472 

 Betænkning 15/5 01      Till.B 1399 

 2.beh 30/5 01        FF   9030 

 3.beh 1/6 01         FF   9251 

 Lovf som vedt        Till.C 1059 

 Lov nr 469 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Sandy Brinck (S), Karsten Nonbo (V), Helge Adam Møller 

 (KF), Anne Baastrup (SF), Birthe Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Elisabeth 

 Arnold (RV) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en ny form for sanktion, som domstolene kan 

 idømme unge mellem 15 og 18 år. Sanktionen kaldes en 

 ungdomssanktion og er en struktureret, kontrolleret 

 socialpædagogisk behandling af 2 års varighed. Sanktionen 

 kan idømmes unge, som har begået personfarlig kriminalitet, 

 og som ellers stod til en ubetinget fængselsstraf på mellem 

 30 dage og 1 år. 

 Ungdomssanktionen indledes med et ophold på en sikret 

 institution. Derefter flyttes den unge til en almindelig 

 døgninstituion for til sidst at blive udsluset til ambulant 

 behandling. 

 Endvidere indfører loven en pligt for kommunen til 

 hurtigt at udarbejde en foreløbig handleplan for en ung, 

 som har begået alvorlig kriminalitet. Dette er især møntet 

 på unge under den kriminelle lavalder. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en del af regeringens såkaldte 

 lømmelpakke og byggede på den rapport, som Ekspertgruppen 

 om ungdomskriminalitet afleverede til justitsministeren og 

 socialministeren den 2. februar 2001. 

 Det fremgik af bemærkningerne, at regeringen med 

 lovforslaget ønskede at styrke indsatsen og 

 reaktionsmulighederne over for den hårde kerne af socialt 

 belastede og utilpassede unge kriminelle. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 95 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, Mogens 

 Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 12 (SF og EL).