Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 209 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Forvoldelse 

 af fare for smitte med en livstruende og uhelbredelig sygdom). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 28/3 01     Till.A 6484 

 Lovf som fremsat       Till.A 6473 

 1.beh 17/4 01        FF   6459 

 Betænkning 17/5 01      Till.B 1539 

 2.beh 30/5 01        FF   9029 

 3.beh 1/6 01         FF   9251 

 Lovf som vedt        Till.C 1058 

 Lov nr 468 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Lissa Mathiasen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Helge 

 Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Birthe Skaarup (DF), Sonja Albrink 

 (CD), Elisabeth Arnold (RV) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven skærper straffelovens § 252, stk. 2, som straffer en 

 person, der udsætter en anden for smitte med en livstruende 

 og uhelbredelig sygdom. 

 Skærpelsen indeholder to elementer. For det første 

 fjernes den tidligere gældende bestemmelse om, at det 

 skulle være overvejende sandsynligt, at den smittede afgik 

 ved døden inden for maksimalt 10-15 år. Fremover er det 

 ikke nogen betingelse for at straffe, at døden indtræder 

 inden for et nærmere bestemt tidsrum. 

 For det andet fjernes den tidligere gældende bestemmelse 

 om, at det kun var ved udsættelse for smitte gentagne gange 

 eller under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, der 

 kunne straffes. Fremover vil straffebestemmelsen således 

 også kunne anvendes, hvor f.eks. en hiv-smittet i et 

 enkeltstående tilfælde har haft ubeskyttet samleje med en 

 rask person. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at den væsentligste årsag 

 til ændringen var de forbedrede behandlingsmuligheder for 

 hiv/aids. Den længere levetid for hiv-smittede og 

 aids-ramte betød, at det ikke længere var muligt at anvende 

 den gældede bestemmelse i straffeloven, eftersom der var 

 tilknyttet en levetidsprognose til bestemmelsen. 

 Bestemmelsen om, at der også skulle kunne straffes i 

 enkeltstående tilfælde, blev tilføjet af justitsministeren 

 som et ændringsforslag til anden behandling. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 92 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, Mogens 

 Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 13 (SF, Yvonne 

 Herløv Andersen (CD) og EL).