Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 208 

 Forslag til lov om ændring af lov om inkassovirksomhed. (Undtagelse af 

 visse former for inkassovirksomhed fra lovens regler om autorisation og 

 godkendelse af personale m.v.). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 28/3 01     Till.A 6472 

 Lovf som fremsat       Till.A 6466 

 1.beh 18/4 01        FF   6551 

 Betænkning 10/5 01      Till.B 1322 

 2.beh 23/5 01        FF   8675 

 3.beh 31/5 01        FF   9063 

 Lovf som vedt        Till.C 907 

 Lov nr 467 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Henrik Sass Larsen (S), Karsten Nonbo (V), Henriette 

 Kjær (KF), Villy Søvndal (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Elisabeth Arnold 

 (RV), Søren Søndergaard (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven udvider justitsministerens bemyndigelse til at 

 undtage visse former for inkassovirksomhed fra lovens krav 

 om autotisation m.v., selv om inkassovirksomheden ikke er 

 undergivet offentligt tilsyn. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at de praktiske erfaringer 

 med anvendelsen af inkassoloven havde vist, at der fandtes 

 former for inkassovirksomhed, hvor der ikke var noget 

 væsentligt reelt behov for at stille krav om forudgående 

 autorisation m.v., selv om den pågældende virksomhed ikke 

 var undergivet andet offentligt tilsyn. Det drejede sig 

 navnlig om tilfælde, der ligner egeninkasso, fordi denne 

 inkassovirksomhed alene udøves for egne medlemmer m.v. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 115 stemmer.