Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 207 

 Forslag til lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af 

 forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne. 

 (Overførsel af landvæsensretternes sager til andre myndigheder). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 28/3 01     Till.A 6465 

 Lovf som fremsat       Till.A 6416 

 1.beh 18/4 01        FF   6549 

 Betænkning 17/5 01      Till.B 1532 

 2.beh 23/5 01        FF   8675 

 Æf uden for tillægsbet        1941 

 3.beh 1/6 01         FF   9252 

 Lovf som vedt        Till.C 1052 

 Lov nr 466 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Per Kaalund (S), Henriette Kjær (KF), Villy Søvndal 

 (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Elisabeth Arnold (RV), Søren Søndergaard 

 (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven nedlægges landvæsensretterne, og deres sager 

 overføres til andre myndigheder. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at landvæsensretterne 

 behandlede et så beskedent antal sager, at der ikke længere 

 skønnedes at være behov for at opretholde særlige 

 myndigheder til behandling af landvæsenssager. Endvidere 

 fandt man ikke, at det administrative arbejde, der var 

 forbundet med at udpege medlemmer m.m. til kommissionerne, 

 stod i rimeligt forhold til det begrænsede antal sager. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, EL, KRF, 

 Mogens Andreasen (UP), Kim Behnke (UP), Frank Dahlgaard (UP) og Thorkild B. 

 Fransgaard (UP)) mod 7 (DF).