Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 234 

 Forslag til lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler. 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 27/4 01     Till.A 7297 

 Lovf som fremsat       Till.A 7287 

 1.beh 10/5 01        FF   7905 

 Betænkning 22/5 01      Till.B 1623 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1753 

 2.beh 30/5 01        FF   9024 

 3.beh 1/6 01         FF   9238 

 Lovf som vedt        Till.C 1106 

 Lov nr 471 af 7. juni 2001. 

 Beh sammen: L 231 og L 234. 

 Ordførere: (1.beh) Lissa Mathiasen (S), Karsten Nonbo (V), John Vinther 

 (KF), Knud Erik Hansen (SF), Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Niels 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver politiet mulighed for at nedlægge forbud mod at 

 modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i 

 lokaler, hvor der foregår virksomhed, som systematisk 

 indebærer strafbare handlinger, og som er egnet til at 

 medføre ulempe og utryghed hos omkringboende. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med 

 lovforslaget var at sikre, at der kunne gribes mere 

 effektivt ind over for såkaldte hashklubber og andre former 

 for organiseret virksomhed, der generede og skabte utryghed 

 blandt de omkringboende. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, Mogens 

 Andreasen (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)) mod 11 (SF og EL); 2 (KRF) 

 stemte hverken for eller imod.