Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 27 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for 

 voldtægt). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 3/10 01     Till.A 440 

 Lovf som fremsat       Till.A 369 

 1.beh 9/10 01        FF   263 

 Beh sammen: L 2 og L 27. 

 Ordførere: (1.beh) Sandy Brinck (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Helge Adam 

 Møller (KF), Hanne Lauritsen (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Elisabeth Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).