Sagsforløb 2001/1 BF 44
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 44 

 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre. 

 Af Anne Baastrup (SF), Margrete Auken (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Titelændring /.. .. til 

 Fremsat skr 9/10 01     Till.A 896 

 Forsl som fremsat      Till.A 894 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at styrke 

 indsatsen over for voldsofre ved at sørge for psykologhjælp 

 og hjælp til tilrettelæggelse af voldsofrets videre 

 tilværelse. 

 Baggrund: 

 Beslutningsforslaget skulle rette op på det forhold, at 

 der ikke blev ydet en sammenhængende indsats for at 

 begrænse de psykiske virkninger af et overfald.