Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 71 

 Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr. 

 Af Margrete Auken (SF), Aage Frandsen (SF), Lene Garsdal (SF) og Kristen 

 Touborg (SF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 19/2 02     Till.A 2806 

 Forsl som fremsat      Till.A 2798 

 1.beh 14/3 02        FF   3372 

 Udvalgsberetning 31/5 02   Till.B 1680 

 Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Frank Jensen (S), Christian H. Hansen 

 (DF), Helge Adam Møller (KF), Margrete Auken (SF), Elisabeth Arnold (RV), 

 Line Barfod (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at 

 - føre rekommandationerne og intentionerne i Europarådets 

 resolution af 30. maj 1997 ud i livet, således at social 

 opstaldning, strukturering og berigelse af miljøet bliver 

 reglen for forsøgsdyrene, 

 - gøre tilladelser til dyreforsøg offentligt tilgængelige, 

 - komme med forslag til en ændret struktur for 

 forsøgsdyrsadministrationen og 

 - indføre en afgift på forsøgsdyr. 

 Baggrund: 

 Forslagsstillerne anførte i bemærkningerne, at det helt 

 afgørende problem ved den nuværende lovgivning var, at den 

 var bagudrettet og ikke sikrede den dynamik, der var behov 

 for. Efter forslagsstillernes opfattelse burde 

 Dyreforsøgstilsynet være mere regeludviklende. 

 Det fremgik endvidere af bemærkningerne, at den danske 

 industri allerede var i fuld gang med at indføre de 

 retningslinjer, som forslaget lagde op til, og at der burde 

 afsættes omkring 10 mio. kr. i den kommende finanslov til 

 offentlig forskning.