Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 82 

 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen. 

 Af Keld Albrechtsen (EL) og Line Barfod (EL). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 11/3 02     Till.A 4152 

 Forsl som fremsat      Till.A 4149 

 1.beh 30/4 02        FF   5815 

 Udvalgsberetning 31/5 02   Till.B 1676 

 Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Sandy Brinck (S), Christian H. Hansen 

 (DF), Helge Adam Møller (KF), Margrete Auken (SF), Keld Albrechtsen (EL) og 

 Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at tage 

 initiativer vedrørende transport af dyr, forholdene for 

 slagtekyllinger, aflivning af dyr, forsøgsdyr, 

 pelsdyrproduktion m.m. 

 Baggrund: 

 Ifølge bemærkningerne var transport af dyr til slagtning 

 og opfedning i udlandet et stort problem, der for alvor 

 havde eksisteret siden 1997. 

 Med hensyn til forholdene for slagtekyllinger var det 

 efter forslagsstillernes opfattelse ikke acceptabelt at 

 holde dyr under forhold, hvor alvorlige ammoniaksvidninger 

 var et forhold, man forudså og planlagde efter, inden man 

 satte kyllingerne ind i stalden.