Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 94 

 Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder. 

 Af Pia Kristensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Per Dalgaard (DF), Pia 

 Kjærsgaard (DF), Søren Krarup (DF), Birthe Skaarup (DF) og Peter Skaarup 

 (DF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 19/11 02     Till.A 2065 

 Lovf som fremsat       Till.A 2055 

 1.beh 23/1 03        FF   3934 

 Betænkning 27/03 03     Till.B 735 

 Æf uden for betænkning    Till.B 750 

 2.beh 1/4 03         FF   6985 

 3.beh 8/4 03         FF   7360 

 Lovf som vedt        Till.C .... 

 Beh sammen: L 94 og B 35. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Jette Bergenholz Bautrup 

 (S), Birthe Skaarup (Pia Kristensen) (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne 

 Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), Line Barfod (EL) og Jann Sjursen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Lovforslaget indebar en særlov om forbud mod omskæringer af 

 kvinder. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en delvis genfremsættelse af lovforslag 

 nr. L 65 fra folketingsåret 1996-97, jf. omtalen i Årbog & 

 Registre 1996-97 side 104. 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 med lovforslaget var at præcisere, at det i Danmark er en 

 strafbar forbrydelse at foretage omskæring af kvinder og 

 piger. Samtidig blev det foreslået at indføre mulighed for 

 at straffe danske statsborgere eller i Danmark bosiddende 

 personer, der i udlandet foretager eller medvirker til 

 omskæring af piger og kvinder, uanset om omskæringen 

 udføres i et land, efter hvis retssystem handlingen ikke 

 anses for strafbar. 

 Der henvises endvidere til omtalen under L 183. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget forkastet, idet 15 (DF) stemte for, 92 (V, S, KF, SF, RV, EL 

 og KRF) imod.