Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 169 

 Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler, lov om 

 erstatningsansvar og lov om kreditaftaler. (Nye regler i 

 forsikringsaftaleloven om begrundelsespligt, lempelsesregel ved afgivelse af 

 urigtige oplysninger, præmiebetaling, vejledning om acontobetaling og 

 direkte 

 krav ved skadevolders konkurs m.v. samt ændring af rentesatsen i visse 

 formueretlige love). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 26/2 03     Till.A 4407 

 Lovf som fremsat       Till.A 4362 

 1.beh 14/3 03        FF   5924 

 Betænkning 22/5 03      Till.B 1631 

 2.beh 27/5 03        FF   10091 

 3.beh 4/6 03         FF   10510 

 Lovf som vedt        Till.C 623 

 Lov nr 434 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Freddy Dam (V), Frode Sørensen (S), Per Dalgaard (DF), 

 Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer; 1 (Tórbjørn Jacobsen (TF)) stemte 

 hverken for eller imod.