Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 168 

 Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om 

 udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. 

 (Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 26/2 03     Till.A 4359 

 Lovf som fremsat       Till.A 4275 

 1.beh 14/3 03        FF   5936 

 Betænkning 22/5 03      Till.B 1623 

 2.beh 27/5 03        FF   10090 

 Tillægsbet 3/6 03      Till.B 1853 

 3.beh 4/6 03         FF   10502 

 Lovf som vedt        Till.C 617 

 Lov nr 433 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Per Kaalund (S), Per 

 Dalgaard (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold 

 (RV), Line Barfod (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Andre medlemmer: ... 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Retsudvalget (REU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 80 stemmer (V, S, KF, RV og KRF) mod 24 (DF, SF 

 og EL); 1 (Tórbjørn Jacobsen (TF)) stemte hverken for eller imod.