Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 164 

 Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Indgreb over for farlige 

 hunde, forbud mod hundekampe m.v.). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 26/2 03     Till.A 4248 

 Lovf som fremsat       Till.A 4229 

 1.beh 14/3 03        FF   5919 

 Betænkning 30/4 03      Till.B 1015 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1106 

 2.beh 6/5 03         FF   8498 

 3.beh 13/5 03        FF   9153 

 Lovf som vedt        Till.C 394 

 Lov nr 385 af 28. maj 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Karsten Nonbo (V), Frode Sørensen (S), Christian H. 

 Hansen (DF), Helge Adam Møller (KF), Margrete Auken (SF) og Jann Sjursen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven udvider politiets mulighed for at gribe ind over for 

 farlige hunde, herunder hunde, der ved deres adfærd har 

 virket truende og skabt frygt. 

 Politiet skal kunne træffe afgørelse om at lade en hund 

 aflive. For at undgå, at en hund forvolder skade, mens 

 politiet undersøger, om der er grundlag for at træffe en 

 sådan afgørelse, skal politiet kunne beslutte at anbringe 

 hunden i pension. Endvidere skal politiet kunne lade hunde, 

 som ikke er registreret og mærket i forvejen, mærke og 

 registrere for besidderens regning. 

 Herudover indeholder loven et udtrykkeligt forbud mod at 

 afholde hundekampe. 

 Baggrund: 

 Lovforslagets formål var at udvide politiets muligheder 

 for at gribe ind over for hunde, der havde vist tegn på 

 aggressiv adfærd. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.