Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 183 

 Forslag til lov om ændring af lov om straffeloven og udlændingeloven. 

 (Kvindelig omskæring). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 12/3 03     Till.A 5548 

 Lovf som fremsat       Till.A 5521 

 1.beh 3/4 03         FF   7234 

 Betænkning 30/4 03      Till.B 955 

 2.beh 6/5 03         FF   8499 

 Æf til 3               .... 

 3.beh 13/5 03        FF   9154 

 Lovf som vedt        Till.C 398 

 Lov nr 386 af 28. maj 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Jette Bergenholz Bautrup (S), 

 Pia Kristensen (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Martin 

 Lidegaard (RV), Søren Søndergaard (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, 

 - at der ikke skal gælde krav om dobbelt strafbarhed i 

 tilfælde, hvor en dansk statsborger eller person, der er 

 bosat i Danmark, foretager eller medvirker til kvindelig 

 omskæring i udlandet, 

 - at der indføjes en særlig bestemmelse i straffeloven om 

 kvindelig omskæring, og 

 - at forældelsesfristen for strafansvaret ved kvindelig 

 omskæring tidligst begynder at løbe, når den omskårne pige 

 fylder 18 år. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 hovedformålet med lovforslaget var at gøre det muligt at 

 straffe danske statsborgere og herboende personer, som i 

 udlandet foretager eller medvirker til at foretage 

 omskæring af piger og unge kvinders ydre kønsorganer, selv 

 om den pågældende handling ikke er strafbar efter 

 lovgivningen i det land, hvor den er begået. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.