Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 201 

 Forslag til lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af 

 samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte. 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 27/3 03     Till.A 6273 

 Lovf som fremsat       Till.A 6265 

 1.beh 8/4 03         FF   7452 

 Betænkning 24/4 03      Till.B 901 

 2.beh 6/5 03         FF   8499 

 3.beh 13/5 03        FF   9154 

 Lovf som vedt        Till.C 407 

 Lov nr 390 af 28. maj 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Morten Bødskov (S), Aase D. Madsen (DF), 

 Else Theill Sørensen (KF), Anne Baastrup (SF) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven forbydes erhvervsmæssig indførsel og produktion 

 af samt handel med hunde- og katteskind og produkter, hvori 

 sådanne skind indgår. 

 Baggrund: 

 Den 10. december 2002 fremsatte Dansk Folkeparti et 

 beslutningsforslag om forbud mod import af og handel med 

 skind, pelse og produkter fremstillet af kæledyr, jf. 

 omtalen af beslutningsforslag nr. B 54 side XXX. 

 Under første behandling af beslutningsforslaget var der 

 bred opbakning til forslaget, dog blev det tilkendegivet 

 fra flere sider, at udtrykket »kæledyr« burde afgrænses. 

 Justitsministeren tilkendegav at ville fremsætte et sådant 

 lovforslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).