Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 23 

 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. 

 (Offentlighed i retsplejen). 

 Af justitsministeren (Brian Mikkelsen, fg.). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 704 

 Lovf som fremsat       Till.A 589 

 1.beh 30/10 03        FF   800 

 Betænkning 19/2 04      Till.B 960 

 2.beh 26/2 04        FF   6210 

 3.beh 16/3 04        FF   7011 

 Lovf som vedt        Till.C 364 

 Lov nr 215 af 31. marts 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Pia Gjellerup (S), Per 

 Dalgaard (DF), Helge Adam Møller (KF), Margrete Auken (SF), Margrethe 

 Vestager (RV), Line Barfod (EL) og Betina Hoffmann (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 90 stemmer (V, S, DF, KF og RV); 8 (SF og EL) 

 stemte hverken for eller imod.