Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 55 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, 

 markedsføringsloven og ophavsretsloven. (It-kriminalitet m.v.). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 5/11 03     Till.A 1861 

 Lovf som fremsat       Till.A 1761 

 1.beh 18/11 03        FF   1724 

 Betænkning 29/4 04      Till.B 1424 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1496 

 2.beh 6/5 04         FF   9919 

 3.beh 11/5 04        FF   10200 

 Lovf som vedt        Till.C 595 

 Lov nr 352 af 19. maj 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Sandy Brinck (S), Per Dalgaard (DF), 

 Helge Adam Møller (KF), Aage Frandsen (SF), Elisabeth Arnold (RV), Line 

 Barfod (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 1 

 (EL).