Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 96 

 Forslag til lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 

 tvangsindgreb og oplysningspligter. 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 26/11 03     Till.A 3107 

 Lovf som fremsat       Till.A 3041 

 1.beh 10/12 03        FF   2896 

 Betænkning 27/5 04      Till.B 2142 

 2.beh 1/6 04         FF   11312 

 3.beh 4/6 04         FF   11710 

 Lovf som vedt        Till.C 786 

 Lov nr 442 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh.) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Per 

 Dalgaard (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold 

 (RV), Line Barfod (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD. 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 99 stemmer.