Sagsforløb 2003/1 BF 137
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 137 

 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket færdselssikkerhed for de 

 mest udsatte i trafikken. 

 Af Frode Sørensen (S), Morten Bødskov (S), Per Kaalund (S) og Lissa 

 Mathiasen (S). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 27/2 04     Till.A 6341 

 Forsl som fremsat      Till.A 6338 

 1.beh 22/4 04        FF   9017 

 Beh sammen: B 137 og B 138 

 Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Frode Sørensen (S), Per Dalgaard 

 (DF), Helge Adam Møller (KF), Margrete Auken (SF), Elisabeth Arnold (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).