Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 150 

 Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish 

 Pedophile Association. 

 Af Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Per Dalgaard (DF), 

 Christian H. Hansen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Pia Kristensen (DF), Poul 

 Nødgaard (DF) og Birthe Skaarup (DF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 17/3 04     Till.A 6732 

 Forsl som fremsat      Till.A 6722 

 1.beh 6/5 04         FF   10005 

 Betænkning 27/5 04      Till.B 2312 

 2.(sidste) beh 4/6 04    FF   11717 

 Beh sammen: B 150 og B 151. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech/Irene Simonsen (V), Morten 

 Bødskov (S), Pia Kristensen (Per Dalgaard) (DF), Helge Adam Møller (KF), 

 Anne 

 Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), Line Barfod (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget forkastet, idet 15 (DF) stemte for, 80 (V, S, KF, SF, 

 EL og KD) imod; 4 (RV) stemte hverken for eller imod.