Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 220 

 Forslag til lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om 

 forsikringsaftaler og lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Titelændring 18/5 04 til: 

 Forslag til lov om visse forbrugeraftaler. 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7658 

 Lovf som fremsat       Till.A 7529 

 1.beh 15/4 04        FF   8498 

 Betænkning 18/5 04      Till.B 1929 

 Æf uden for betænkning    Till.B 2006 

 2.beh 27/5 04        FF   10982 

 3.beh 4/6 04         FF   11712 

 Lovf som vedt        Till.C 869 

 Lov nr 451 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Frode Sørensen (S), Per 

 Dalgaard (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold 

 (RV), Line Barfod (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 1 

 (EL).