Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 218 

 Forslag til lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v. 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7490 

 Lovf som fremsat       Till.A 7457 

 1.beh 15/4 04        FF   8487 

 Betænkning 18/5 04      Till.B 1917 

 Æf uden for betænkning    Till.B 2005 

 2.beh 27/5 04        FF   10981 

 3.beh 4/6 04         FF   11711 

 Lovf som vedt        Till.C 862 

 Lov nr 449 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Irene Simonsen (V), Morten Bødskov (S), Per Dalgaard 

 (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), 

 Line 

 Barfod (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 97 stemmer.