Sagsforløb 2003/1 BF 178
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 178 

 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre. 

 Af Anne Baastrup (SF), Margrete Auken (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 14/4 04     Till.A 7909 

 Forsl som fremsat      Till.A 7907 

 1.beh 10/5 04        FF   10160 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Per 

 Dalgaard (DF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV) og Jann Sjursen 

 (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).