Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 231 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Mindstestraf for voldtægt, 

 skærpelse af straffen for særlig farlig, rå eller ydmygende voldtægt og af 

 straffen for voldtægt mod børn under 15 år samt indførelse af straf for 

 uagtsom voldtægt). 

 Af Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Per Dalgaard (DF), 

 Christian H. Hansen (DF), Pia Kærsgaard (DF), Pia Kristensen (DF) og Birthe 

 Skaarup (DF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 20/4 04     Till.A 8122 

 Lovf som fremsat       Till.A 8106 

 1.beh 10/5 04        FF   10138 

 Betænkning 27/5 04      Till.B 2297 

 2.beh 1/6 04         FF   11313 

 3.beh 4/6 04         FF   11712 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Peter 

 Skaarup (DF), Anne Baastrup (SF) og Elisabeth Arnold (RV). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget forkastet, idet 15 (DF) stemte for, 84 (V, S, KF, SF, RV, EL 

 og KD) imod.