Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 232 

 Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner. (Ændring 

 af revisionsbestemmelse). 

 Af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Kaj Ikast 

 (KF) og Margrete Auken (SF). 

 Vedrørende Justitsministeriet. 

 Fremsat skr 23/4 04     Till.A 8372 

 Lovf som fremsat       Till.A 8369 

 1.beh 10/5 04        FF   10175 

 Betænkning 26/5 04      Till.B 2079 

 2.beh 1/6 04         FF   11313 

 3.beh 4/6 04         FF   11713 

 Lovf som vedt        Till.C 943 

 Lov nr 452 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (Christian Mejdahl) (V), Svend 

 Auken (S), Aage Frandsen (SF), Niels Helveg Petersen (RV) og Mogens Nørgård 

 Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen (UFO). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 98 stemmer.