Den fulde tekst
L 110
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter og retsplejeloven. (Nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 17/11 04 Tillæg A 3052
Lovf som fremsat 17/11 04 Tillæg A 3035
1.beh 25/11 04 FF 2003
Betænkning 9/12 04 Tillæg B 277
2.beh 14/12 04 FF 2946
3.beh 17/12 04 FF 3236
Lovf som vedt 17/12 04 Tillæg C 275
Lov nr 1436 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Morten Bødskov (S), Jesper Langballe (DF), Villy Søvndal (SF), Elisabeth Arnold (RV), Jann Sjursen (KD), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven sænker retsafgiften i sager om mindre krav. I sager under 50.000 kr. fastsættes i alle tilfælde retsafgiften til 500 kr. Der fastsættes et absolut maksimum på 150.000 kr. som retsafgift i første instans. I sager om prøvelse af myndighedsudøvelse fastsættes retsafgiften til et maksimum på 4.000 kr. Endvidere betales kun halvdelen af retsafgiften ved sagens anlæg og halvdelen ved sagens berammelse.
Baggrund:
Lovforslaget var en udmøntning af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om forslaget til finanslov for 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.