Den fulde tekst
L 8
Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 231
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 216
1.beh 3/3 05 FF 282
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 871
Ændringsforslag stillet den 8. juni 2005 uden for betænkningen 8/6 05 Tillæg B 1233 af
2.beh 9/6 05 FF 4242
Lovf optrykt efter 2.beh 9/6 05
3.beh 14/6 05 FF 4448
Lovf som vedt 14/6 05 Tillæg C 408
Lov nr 550 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Frode Sørensen (S), Morten Messerschmidt (DF), Tom Behnke (KF), Naser Khader (RV), Kristen Touborg (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører, at kloning og genmodificering af hvirveldyr samt dyreforsøgsanvendelse og avl af disse fremover kun kan tillades, hvis det tjener et af følgende formål:
- Grundforskning.
- Anvendt forskning, der er rettet mod at forbedre sundhed og miljø.
- Fremstilling og avl af dyr, der producerer stoffer af væsentlig gavn for sundhed og miljø.
- Visse former for undervisning.
Baggrund:
Hovedformålet med lovforslaget var at fastsætte regler for anvendelse af klonings- og genmodificeringsteknikker på hvirveldyr.
Lovforslaget var delvis baseret på en rapport fra 2003 udarbejdet af Udvalget vedrørende genmodificerede og klonede dyr. Dette anbefalede, at det udelukkende blev tilladt at klone og genmodificere dyr samt importere og fremavle klonede og genmodificerede dyr, såfremt det tjente et væsentligt formål.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer (V, S, KF og RV) mod 28 (DF, SF og EL).