Den fulde tekst
L 30
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Ændringer som følge af kommunalreformen).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2027
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 2010
1.beh 18/3 05 FF 1017
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 892
2.beh 7/6 05 FF 4092
Lovf optrykt efter 2.beh 7/6 05
3.beh 17/6 05 FF 4914
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 790
Lov nr 552 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Magnus Heunicke (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ved loven gennemføres de ændringer i lovgivningen under Justitsministeriets område, der følger af nedlæggelsen af amtskommunerne og oprettelsen af regionerne.
Baggrund:

Lovforslaget var en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF); 1 (EL) stemte hverken for eller imod.