Den fulde tekst
L 127
Forslag til lov om voldgift.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 16/3 05 Tillæg A 5392
Lovf som fremsat 16/3 05 Tillæg A 5245
1.beh 6/4 05 FF 1527
Betænkning 26/5 05 Tillæg B 676
2.beh 7/6 05 FF 4092
3.beh 14/6 05 FF 4449
Lovf som vedt 14/6 05 Tillæg C 419
Lov nr 553 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Elisabeth Arnold (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven fås en helt ny lov om voldgift. Loven indeholder bl.a. regler for behandling af voldgift, som finder sted i Danmark, regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af også udenlandske voldgiftskendelser og regler om danske domstoles bistand til voldgift, som finder sted i udlandet, eller hvor der endnu ikke er taget stilling til, hvor voldgiften skal behandles. Herudover indeholder loven bl.a. et forbud mod forudgående voldgiftsaftaler i forbrugerforhold. Bestikkelse af voldgiftsdommere kriminaliseres.
Baggrund:
Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at lovforslaget i modsætning til den gældende voldgiftslov indebar en ny, mere omfattende voldgiftslov, der som udgangspunkt regulerede alle væsentlige spørgsmål, der kunne opstå i forbindelse med voldgift. Dette indebar bl.a., at grundlæggende principper af betydning for parternes retssikkerhed i forbindelse med voldgift, der for nogles vedkommende hidtil blev udledt af en sparsom retspraksis, blev lovfæstet.
Lovforslaget fulgte de internationale standarder på området og forventedes at gøre det lettere for danske erhvervsvirksomheder, der opererede internationalt, at opnå aftaler om anvendelse af voldgift her i landet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.