Den fulde tekst
L 162
Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Virksomhedspant).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 27/4 05 Tillæg A 7442
Lovf som fremsat 27/4 05 Tillæg A 7356
1.beh 11/5 05 FF 2744
Betænkning 9/6 05 Tillæg B 1501
2.beh 14/6 05 FF 4488
Lovf optrykt efter 2.beh 14/6 05
Tillægsbet 15/6 05 Tillæg B 1600
3.beh 17/6 05 FF 4915
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 895
Lov nr 560 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Elisabeth Arnold (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Loven indebærer en modernisering af pantsætningsreglerne. Med de nye pantsætningsregler vil der kunne ske en samlet pantsætning af de til enhver tid værende aktiver inden for væsentlige aktivgrupper, f.eks. kundetilgodehavender, varelagre, fabriksnye biler, driftsinventar og driftsmateriel og goodwill.
Baggrund:
Lovforslaget byggede på betænkning nr. 1459/2005 afgivet af Justitsministeriets udvalg om virksomhedspant.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF og KF) mod 44 (S, RV, SF og EL).