Den fulde tekst
L 130
Forslag til lov om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven. (Masseødelæggelsesvåben m.v.).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 25/1 06 Tillæg A 3960
Lovf som fremsat 25/1 06 Tillæg A 3889
1.beh 23/2 06 FF 4190
Betænkning 20/4 06 Tillæg B 977
2.beh 25/4 06 FF 5987
Tillægsbet 4/5 06 Tillæg B 1154
3.beh 11/5 06 FF 6978
Lovf som vedt 11/5 06 Tillæg C 589
Lov nr 503 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), John Dyrby Paulsen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Tom Behnke (KF), Elisabeth Arnold (RV), Holger K. Nielsen (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører på Justitsministeriets område en række elementer i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1540 fra 2004 om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og fremføringsmidler hertil. Loven bygger desuden på en rapport fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om reglerne for udførsel af våben m.v.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 2 (EL); 7 (SF) stemte hverken for eller imod.