Den fulde tekst
L 152
Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer. (Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 1/2 06 Tillæg A 4648
Lovf som fremsat 1/2 06 Tillæg A 4611
1.beh 23/2 06 FF 4201
Betænkning 20/4 06 Tillæg B 986
2.beh 25/4 06 FF 5988
3.beh 4/5 06 FF 6624
Lovf som vedt 4/5 06 Tillæg C 560
Lov nr 420 af 9. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Lissa Mathiasen (udpeget af S) (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Elisabeth Arnold (RV), Anne Baastrup (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at gennemføre EU's 3. hvidvaskningsdirektiv og en række anbefalinger fra Financial Action Task Force on Money Launderings (FATF) om hvidvask, for så vidt angår reguleringen af spillekasinoer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).