Den fulde tekst
L 217
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 31/3 06 Tillæg A 7292
Lovf som fremsat 31/3 06 Tillæg A 7137
1.beh 18/4 06 FF 5681
Betænkning 30/5 06 Tillæg B 1721
2.beh 31/5 06 FF 7850
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8147
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 968
Lov nr 542 af 8. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Elisabeth Arnold (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at gennemføre de dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse, der vedrører lovændringer på Justitsministeriets område. Loven indeholder en række initiativer, der skal forbedre politiets muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger. Det er bl.a. følgende forslag:
- Politiets Efterretningstjeneste får lettere ved at indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder.
- Proceduren for at indhente retskendelse til indgreb om telefonaflytning og teleoplysning forenkles.
- Politiet får hjemmel til at henstille til offentlige myndigheder og private, at deres muligheder for at foretage tv-overvågning udnyttes.
- Politiets Efterretningstjeneste får en hurtigere og mere effektiv adgang til standardmæssige oplysninger om flypassagerer.
- Der indføres nye straffelovsbestemmelser om hvervning og oplæring til at begå terrorhandlinger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (V, S, DF og KF) mod 26 (RV, SF, EL, Birthe Rønn Hornbech (V), Britta Schall Holberg (V), Leif Mikkelsen (V), Marion Pedersen (V) og Lissa Mathiasen (S)).