Den fulde tekst
L 72
Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Gennemførelse af konvention om overgivelse for strafbare forhold mellem de nordiske lande (nordisk arrestordre) m.v.).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 15/11 06 Tillæg A 2567
Lovf som fremsat 15/11 06 Tillæg A 2480
1.beh 30/11 06 FF 1789
Betænkning 29/3 07 Tillæg B 699
2.beh 12/4 07 FF 5476
Lovf optrykt efter 2.beh 12/4 07
Tillægsbet 12/4 07 Tillæg B 757
3.beh 24/4 07 FF 5897
Lovf som vedt 24/4 07 Tillæg C 545
Lov nr 394 af 30. april 2007
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Per Kaalund (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Lone Dybkjær (RV), Anne Baastrup (SF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Loven skaber grundlag for ratifikation af en konvention mellem de nordiske lande om overgivelse af personer for strafbare forhold (nordisk arrestordre), som blev undertegnet i 2005. Samtidig ophæves den særlige nordiske udleveringslov, og udleveringsloven ændres således, at reglerne om udlevering for strafbare forhold samles i én lov.
Afstemning:
L 72 vedtaget med 91 stemmer (V, S, KF, RV og SF) mod 18 (DF og EL).