Den fulde tekst
L 100
Forslag til arvelov.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 6/12 06 Tillæg A 4312
Lovf som fremsat 6/12 06 Tillæg A 3286
1.beh 11/1 07 FF 2811
Betænkning 10/5 07 Tillæg B 1131
2.beh 29/5 07 FF 7559
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 07
3.beh 1/6 07 FF 7864
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 817
Lov nr 515 af 6. juni 2007
Beh sammen: L 100 og L 101
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Lissa Mathiasen (udpeget af S) (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Elisabeth Arnold (RV), Kristen Touborg (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Den ny arvelov indebærer bl.a. en udvidelse af testationsadgangen og en styrkelse af den længstlevende ægtefælles arveretlige stilling. Lovforslaget byggede i vidt omfang på forslagene i betænkning nr. 1473/2006 fra Arvelovsudvalget.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 100 stemmer.