Den fulde tekst
L 164
Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. (Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/2 07 Tillæg A 5574
Lovf som fremsat 28/2 07 Tillæg A 5497
1.beh 22/3 07 FF 4858
Betænkning 3/5 07 Tillæg B 1013
2.beh 29/5 07 FF 7559
3.beh 1/6 07 FF 7854
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 862
Lov nr 521 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Per Kaalund (S), Morten Messerschmidt (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører de ændringer i loven om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen, som er nødvendige for at Danmark kan gennemføre en rådsafgørelse og en forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).