Den fulde tekst
L 162
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger. (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/2 07 Tillæg A 5420
Lovf som fremsat 28/2 07 Tillæg A 5374
1.beh 22/3 07 FF 4871
Betænkning 24/5 07 Tillæg B 1542
2.beh 29/5 07 FF 7563
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 07
3.beh 1/6 07 FF 7872
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 853
Lov nr 519 af 6. juni 2007
Beh sammen: L 162 og B 101
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Line Barfod (EL), Sanne Schroll ().
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indsættes bl.a. en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. Der indføres også en vis mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader.
Med henblik på at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning indsættes en bestemmelse i persondataloven, hvorefter loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.
Herudover kan bl.a. nævnes, at Datatilsynet tillægges inspektionskompetence i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (V, S, DF, KF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 17 (RV, SF og EL).