Den fulde tekst
L 180
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Alkoholkoncentration i udåndingsluft, nulgrænse for euforiserende stoffer m.v.).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 14/3 07 Tillæg A 6560
Lovf som fremsat 14/3 07 Tillæg A 6515
1.beh 29/3 07 FF 5217
Betænkning 10/5 07 Tillæg B 1163
2.beh 29/5 07 FF 7560
3.beh 1/6 07 FF 7870
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 893
Lov nr 524 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Frode Sørensen (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer,
- at det bliver muligt at anvende målinger af alkoholkoncentrationen i udåndingsluft som bevis i sager om spirituskørsel,
- at det bliver strafbart at føre køretøj for personer, hvis blod indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden,
- at sanktionerne for kørsel under påvirkning af andet end alkohol skærpes,
- at politiet kan anvende spyt- og svedprøver samt øjenbesigtigelse med henblik på at konstatere mistanke om påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer i forbindelse med kørsel, og
- at visse færdselssager undtages fra kravet om medvirken af domsmænd.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og Leif Mikkelsen (UFG); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.