Den fulde tekst
L 202
Forslag til lov om hold af heste.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/3 07 Tillæg A 7255
Lovf som fremsat 28/3 07 Tillæg A 7209
1.beh 18/4 07 FF 5681
Betænkning 24/5 07 Tillæg B 1568
2.beh 29/5 07 FF 7561
3.beh 1/6 07 FF 7871
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 944
Lov nr 528 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Morten Bødskov (S), Christian H. Hansen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Denne regulering indeholder således en række mindstekrav til hold af heste og udgør et supplement til den øvrige dyrevelfærdslovgivning.
Der indføres bl.a. nærmere regler om
- staldens indretning,
- størrelsen af bokse til enkeltvis opstaldning, gruppeopstaldning og folingsbokse,
- adgang til en fold,
- at heste mindst to timer fem dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold,
- tilsyn med heste,
- foder og vand, ibrugtagning og træning, hjælpemidler, medicinering og behandling m.v.,
- en påbudsordning, således at den ansvarlige for et hestehold i tilfælde af overtrædelse af lovens krav kan gives et påbud om at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med loven, og
- en række overgangsordninger.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 101 stemmer.