Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 214 A 

 Forslag til lov om gennemførelse af deltidsdirektivet. 

 Af arbejdsministeren (Ove Hygum). 

 Tillægsbet 29/5 01      Till.B 1794 

 3.beh 1/6 01         FF   9233 

 Lovf som vedt        Till.C 1066 

 Lov nr 443 af 7. juni 2001. 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Resumé: 

 Loven gennemfører deltidsdirektivet for den gruppe af 

 lønmodtagere, der ikke allerede er eller senere bliver 

 omfattet af en kollektiv overenskomst, der som minimum 

 sikrer de rettigheder, som følger af direktivet. 

 Baggrund: 

 Lovforslag nr. L 214 blev delt i to lovforslag under 

 lovforslagets anden behandling. Der henvises derfor til 

 omtalen under L 214. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 52 stemmer (S, SF, RV) mod 5 (EL og Thorkild B. 

 Fransgaard (UP)); 51 (V, KF, DF, CD, KRF, Mogens Andreasen (UP) og Frank 

 Dahlgaard (UP)) stemte hverken for eller imod.