Sagsforløb 2001/1 BF 79
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 79 

 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af retten til at indgå aftale 

 om deltidsarbejde. 

 Af Rikke Hvilshøj (V), Jens Vibjerg (V), Knud Erik Kirkegaard (KF) og Pia 

 Christmas-Møller (KF). 

 Vedrørende Arbejdsministeriet. 

 Fremsat skr 1/11 01     Till.A 1745 

 Forsl som fremsat      Till.A 1743 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at sikre, at enhver 

 lønmodtager fik mulighed for at indgå aftale med sin 

 arbejdsgiver om deltidsarbejde, uden at dette skulle komme 

 den pågældende personligt eller erhvervsmæssigt til skade. 

 Baggrund: 

 Efter forslagsstillernes opfattelse måtte det være en 

 grundlæggende ret, at arbejdstager og arbejdsgiver i 

 fællesskab kunne aftale arbejdstidens omfang.