Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 16 

 Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje, 

 lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse. 

 (Ophævelse af kravet om dansk indfødsret for medlemmer af diverse tvistenævn 

 m.v.). 

 Af by- og boligministeren (Jytte Andersen). 

 Fremsat skr 7/10 98     Till.A 129 

 Lovf som fremsat       Till.A 120 

 1.beh 20/10 98        FF   222 

 Betænkning 24/11 98     Till.B 28 

 2.beh 3/12 98        FF   1825 

 Tillægsbet 3/12 98      Till.B 107 

 3.beh 8/12 98        FF   2049 

 Lovf som vedt        Till.C 46 

 Lov nr 899 af 16. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Kramer Mikkelsen (S), Karsten Nonbo (V), Jens 

 Heimburger (KF), Pernille Frahm (SF), Egil Møller (DF), Annie Lunde Hansen 

 (CD), Elisabeth Arnold (RV), Line Barfod (EL), Tom Behnke (FP) og Flemming 

 Kofod-Svendsen (KRF). 

 Ministre: By- og Boligministeren (Jytte Andersen). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Boligudvalget (BOU). 

 Resumé: 

 Loven ophæver kravet om dansk indfødsret for formænd og 

 medlemmer af beboerklagenævn, boligklagenævn, huslejenævn 

 og byfornyelsesnævn. 

 Herudover gennemfører loven en række mindre ændringer af 

 lov om leje af almene boliger, bl.a. vedrørende 

 beboerklagenævnets kompetence, fordeling af udgifter til 

 varmt vand samt opsigelsesvarslet i ungdomsboliger. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget havde til formål at fjerne hindringen for, 

 at udenlandske statsborgere kan udpeges som formænd og 

 medlemmer af diverse tvistenævn. Ifølge bemærkningerne 

 ville forslaget give mulighed for at bringe sammensætningen 

 af nævnene i større overensstemmelse med 

 beboersammensætningen end hidtil. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 90 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 10 

 (DF og FP); 3 (EL) stemte hverken for eller imod.